Główny specjalista ds. dokumentacji branży sanitarnej

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Warszawa

104 dni temu

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Działu Technicznego w Biurze Inwestycji Strategicznych jako:


Główny specjalista ds. dokumentacji branży sanitarnej
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2019/114
Będziesz odpowiadać za:
 • przygotowywanie danych wyjściowych do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, robót, usług (w tym opisu merytorycznego) w zakresie branży sanitarnej,
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem kompletnych dokumentacji projektowych oraz ocenianie przekazywanej przez wykonawców dokumentacji w zakresie branży sanitarnej na każdym etapie procesu inwestycyjnego,
 • weryfikację kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji,
 • współpracę z branżami zależnymi przy realizacji projektów,
 • uczestniczenie w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • formalności niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę, Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej- ZRID).
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • możliwość darmowych przejazdów całą komunikacją miejską,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość nauki języka angielskiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego (budownictwo, inżynieria środowiska),
 • 5 lat pracy w obszarze inwestycji budowlanych, biurze projektowym, przy wykonawstwie robót budowlanych (inżynier budowy),
 • umiejętności praktycznego zastosowania przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomości obsługi urządzeń biurowych oraz programów: AutoCAD, Word, Excel, programów kosztorysowych (np. NormaPro) na poziomie dobrym.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Spółki pn. "Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o." jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, a w szczególności:

- eksploatacja taboru tramwajowego przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej,

- zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego,

- prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Spółka pokrywa z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozów pasażerskich oraz z działalności pozaprzewozowej.

Spółka posiada jedno przedsiębiorstwo wielozakładowe prowadzące działalność w zakresie przedmiotowym ustalonym w Akcie Założycielskim.