Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny Specjalista / Ekspert w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Finansowym
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Warszawa
specjalista mid / senior / ekspert
pełny etat
umowa o pracę
53 dni temu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:


Główny Specjalista/ Ekspert w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres czynności:

 • opracowywanie i przygotowywanie raportów, analiz i prognoz w zakresie płynności finansowej, zarządzania środkami pieniężnymi, efektywności wymiany walut, kosztów finansowania,
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją polityki zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej oraz ryzykiem płynności; lokowanie nadwyżek środków finansowych,
 • współpraca z agencją ratingową w zakresie nadania, aktualizacji, weryfikacji ratingu Spółki,
 • wsparcie kierownictwa przy udzielaniu spółkom zależnym pożyczek, poręczeń, oraz w zakresie procesów finansowo - skarbowych,
 • analizowanie pod względem finansowym sprawozdań finansowych oraz poręczeń majątkowych i gwarancji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia, ekonometria),
 • minimum 3 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • umiejętności interpretacji i analizy danych, wyciągania syntetycznych wniosków i ich prezentacji,
 • samodzielne organizowanie pracy i podejmowanie decyzji w ramach przydzielonych kompetencji,
 • analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie i samodzielność, odporność na stres,
 • umiejętność obsługi systemu SAP stanowi dodatkowy atut.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół,
 • dobrą lokalizację miejsca pracy,
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego, z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Poznaj

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Jesteśmy jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce.

Modernizujemy Dworce Kolejowe.

Pełnimy nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.

Podobne oferty