Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny Specjalista / Koordynator w Biurze Rezerw Technicznych
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Warszawa, ul. Grzybowska 45
specjalista mid / senior / kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
13 dni temu

Dołącz do Biura Rezerw Technicznych

Główny Specjalista / Koordynator w Biurze Rezerw Technicznych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Główny Specjalista/ Koordynator w Biurze Rezerw Technicznych.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem, udostępnieniem i likwidacją rezerw technicznych.
 • Opracowywanie umów oraz dokumentacji technicznej dotyczących tworzenia, utrzymywania, udostępnienia i likwidacji rezerw technicznych oraz nadzorowanie ich realizacji.
 • Uczestnictwo w procedurach przetargowych, w tym w negocjacjach z kontrahentami zewnętrznymi.
 • Sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem asortymentami rezerw technicznych w jednostkach organizacyjnych Agencji i u kontrahentów zewnętrznych.
 • Sporządzanie analiz w zakresie gospodarowania różnych asortymentów rezerw technicznych wraz z opracowywaniem instrukcji przechowywania i innych dokumentów w tym obszarze.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawo, administracja publiczna
 • Udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy, najlepiej w administracji publicznej lub w sektorze prywatnym w obszarze uzbrojenia lub/i obrotu uzbrojeniem lub/i obrotu bronią i amunicją
 • Znajomość;
  • zagadnień technicznych w obszarze uzbrojenia lub/i obrotu uzbrojeniem lub/i obrotu bronią i amunicją
  • znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
  • znajomość ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
  • znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • znajomość ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji do realizacji zakupów asortymentu do rezerw specjalnych.
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej w zakresie wywozu asortymentu poza granice kraju.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność;
  • punktualność, rzetelność, dokładność
  • analitycznego myślenia.
  • samodzielnego podejmowania decyzji
  • pracy w zespole.
  • gotowość do wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych RARS na terenie całego kraju,
  • zdolności organizacyjne oraz inicjatywa i dynamizm w działaniu,
 • Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Znajomość obsługi oprogramowania SAP ERP.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty