Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa

283 dni temu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 28181

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada: wejście do budynku na poziomie chodnika zewnętrznego, wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe do obiektu ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie budynku w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dostosowaną dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; dwie windy, które są w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz jedną platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­planowanie inwestycji i remontów dotyczących robót budowlanych,
 • ­sporządzanie dokumentacji przetargowej w zakresie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji niezbędnej do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego są roboty budowlane lub zakupy inwestycyjne na rzecz budownictwa,
 • ­nadzorowanie ze strony inwestora realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z budownictwem,
 • ­analizowanie wniosków napływających z resortu w sprawie uruchomienia nowych lub realizacji rozpoczętych inwestycji budowlanych albo zakupu obiektów budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i nadzorowania inwestycji i remontów dotyczących robót budowlanych
 • ­Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • ­Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość przepisów kodeksu cywilnego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność redagowania pism, notatek, sprawozdań
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Znajomość obsługi komputera: MS Office
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Inwestycji Budowlanych

  Kierownik ds. Inwestycji Budowlanych to osoba, która nadzoruje i koordynuje projektami budowlanymi i inwestycyjnymi przedsiębiorstwa. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: pozyskiwanie materiałów budowlanych, wykonawców i inwestorów, doradztwo techniczne, realizacja infrastruktury budowlanej firmy, analizy rynku, a także nadzór pracy podległego personelu, ...
  Kierownik ds. Inwestycji Budowlanych Praca Kierownik ds. Inwestycji Budowlanych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (793)
  Wałbrzych (65)
  Legnica (93)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (236)
  Toruń (151)
  Lubelskie:
  Lublin (251)
  Chełm (36)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (918)
  Tarnów (65)
  Nowy Sącz (62)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2181)
  Radom (169)
  Płock (99)
  Opolskie:
  Opole (250)
  Nysa (88)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (158)
  Przemyśl (41)
  Podlaskie:
  Białystok (157)
  Suwałki (46)
  Łomża (38)
  Pomorskie:
  Gdańsk (485)
  Gdynia (197)
  Słupsk (65)
  Śląskie:
  Katowice (574)
  Częstochowa (150)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (189)
  Elbląg (130)
  Ełk (83)
  Wielkopolskie:
  Poznań (659)
  Kalisz (71)
  Konin (71)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (330)
  Koszalin (89)
  Kołobrzeg (39)
  Auchan (167)
  Tesco (115)
  Inditex (20)
  Leroy Merlin (127)
  Bricoman (19)
  STRABAG (12)
  ABB (38)
  Accenture (135)
  Carrefour (136)
  PKO BP (333)
  PwC (38)
  KPMG (27)
  Orange (17)
  IKEA (27)
  Budimex (57)

  Rekrutują z Praca.pl