Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Warszawa
55 dni temu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114870

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·     Praca biurowa przy komputerze


·     Stres wynikający ze współpracy z wieloma podmiotami, wymagający wypracowania stanowiska pod presją czasu i oczekiwania stron


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Opracowuje lub opiniuje projekty aktów prawnych lub inne procedury wewnętrznie obowiązujące, w tym z obszaru bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
 • Prowadzi rejestry w obszarze bezpieczeństwa informacji i naruszeń prawa (rejestr naruszeń, rejestr incydentów).
 • Bierze udział w zapewnianiu funkcjonowanie zarządzania ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (w tym: analizuje rejestry ryzyk kluczowych, identyfikuje ryzyka, przygotowuje i prowadzi rejestry ryzyk, przygotowuje informacje o ryzykach kluczowych).
 • Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i tematyki ochrony tzw. „sygnalistów”.
 • Dokonuje analiz prawnych zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) z obszaru bezpieczeństwa informacji i zgłaszania naruszeń prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych lub przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
 • znajomość przepisów związanych z ochroną osób zgłaszających naruszenie prawa
 • znajomość przepisów w zakresie informatyzacji państwa, w szczególności w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji i metodyk analizy ryzyka
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Podobne oferty