Najnowsze oferty pracy

 • Pielęgniarka / Pielęgniarz

  LUX MED Sp. z o.o.   Kraków, ul. Pilotów 2, (Centrum Diagnostyczne)    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat / część etatu
  1 dni
  Praca w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej LUX MED Diagnostyka znajdującej się przy ul. Pilotów 2 w Krakowie. Nasze oczekiwania wobec Ciebie: wykształcenie min. średnie medyczne - preferowane ukończone studia licencjackie/magisterskie na kierunku pielęgniarstwo;...
Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Warszawa
specjalista (mid)
praca stacjonarna
59 dni temu
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135349

Warunki pracy


 • praca w terenie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrolę przestrzegania przepisów z zakresu prawa lotniczego przez operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych (operatorów SBSP), w tym pilotów bezzałogowych statków powietrznych (pilotów BSP), wyznaczonych albo uznanych podmiotów oraz operatorów szkolących.
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na operację albo certyfikatów operatora lekkich systemów bezzałogowych statków powietrznych (certyfikatu LUC) w kategorii szczególnej, w tym w szczególności przeprowadza weryfikację dokumentów załączanych do wniosku o takie zezwolenie albo certyfikat LUC, oraz przygotowuje decyzje administracyjne w tym zakresie.
 • Analizuje rynek pod względem możliwości i potrzeb w zapobieganiu bezprawnemu wykorzystaniu systemów bezzałogowych statków powietrznych (SBSP).
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, organami administracji publicznej oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na operacje wykonywane w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego w kategorii szczególnej, w tym w szczególności przeprowadza weryfikację dokumentów załączanych do wniosku o takie zezwolenie oraz przygotowuje decyzje administracyjne w tym zakresie.
 • Weryfikuje kwalifikacje członków personelu odpowiedzialnych za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych.
 • Opracowuje projekty i propozycje aktualizacji procedur dotyczących weryfikacji kwalifikacji członków personelu odpowiedzialnych za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych.
 • Opracowuje projekty i propozycje aktualizacji procedur związanych z postępowaniami dotyczącymi wydawania zezwoleń na operację, zezwoleń na operacje wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego oraz certyfikatów LUC.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze związanym z lotnictwem
 • Przeszkolenie w zakresie audytora wiodącego
 • Certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego, certyfikat wiedzy teoretycznej oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego – wydane przez odpowiedni organ nadzoru lotniczego państwa członkowskiego UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A1)
 • Bardzo dobra znajomość zasad wykonywania operacji SBSP
 • Bardzo dobra znajomość systemu prawa lotniczego krajowego, europejskiego i międzynarodowego z zakresu SBSP
 • Bardzo dobra znajomość zasad sporządzania analizy ryzyka operacyjnego dla operacji wykonywanych w ramach zezwolenia na operację w kategorii szczególnej
 • Bardzo dobra znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty

 • Pielęgniarka / Pielęgniarz

  LUX MED Sp. z o.o.   Kraków, ul. Pilotów 2, (Centrum Diagnostyczne)    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat / część etatu
  1 dni
  Praca w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej LUX MED Diagnostyka znajdującej się przy ul. Pilotów 2 w Krakowie. Nasze oczekiwania wobec Ciebie: wykształcenie min. średnie medyczne - preferowane ukończone studia licencjackie/magisterskie na kierunku pielęgniarstwo;...