Najnowsze oferty pracy

 • Główny Specjalista w Departamencie Usług Rozwojowych

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  Główne zadania: Realizacja zadań w ramach projektu niekonkurencyjnego „Rozbudowa funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych oraz jej upowszechnianie jako narzędzia wspierającego proces uczenia się osób dorosłych”, realizowanego w ramach działania Fundusze Europejskie dla Rozwoju...
 • Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  22 godz.
  Główne obowiązki: współpraca z kandydatami na ekspertów i ekspertami wpisanymi do wykazu PARP​; udział w naborze ekspertów w programach FENG, FEPW i FERS; udział w zadaniach związanych z aktualizacją danych ekspertów na wykazie PARP; analizowanie terminowości dokonywania oceny...
 • Koordynator ds. rozliczeń projektowych

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy   Warszawa, Mokotów    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  22 godz.
  Opis Rozliczanie środków zewnętrznych, monitorowanie i raportowanie projektów krajowych i UE; Przygotowanie wniosków finansowych i dokumentacji aplikacyjnej; Budżetowanie i harmonogramowanie projektów, współpraca z instytucjami pośredniczącymi; Wdrażanie modułu zarządzania projektami,...
 • Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Główne zadania: Realizacja zadań w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (w tym działanie 2.28 Startup Booster Poland), w szczególności: opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie naboru i oceny projektów, zawierania...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Dotacji (obszar eMobility)

  Polenergia Fotowoltaika S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Monitorowanie dostępnych źródeł finansowania (krajowych I unijnych). Analiza i ocena możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Bieżąca weryfikacja przepisów w zakresie pomocy publicznej. Odpowiedzialność za poprawne przygotowanie pełnej dokumentacji...
 • Starszy Specjalista ds. projektów unijnych i dotacji

  Centrum Nauki Kopernik   Warszawa, Powiśle    praca hybrydowa
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  (1 etat) Kopernik to zespół ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, otwartych, ciekawych świata i gotowych na niekonwencjonalne wyzwania. Dołącz do nas! Zakres obowiązków przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wybranych konkursów w ramach obowiązujących programów...
 • Koordynator / Koordynatorka Projektów Funduszy UE (obszar eMobility)

  Polenergia Fotowoltaika S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Monitorowanie dostępnych źródeł finansowania (krajowych I unijnych). Analiza i ocena możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Bieżąca weryfikacja przepisów w zakresie pomocy publicznej. Odpowiedzialność za poprawne przygotowanie pełnej dokumentacji...
 • Główny specjalista ds. rozliczania projektów krajowych i unijnych

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy   Warszawa, Mokotów    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Opis rozliczanie otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania; realizacja projektów, w tym monitorowanie wskaźników, harmonogramów i budżetów realizowanych projektów; przygotowywanie...
 • Specjalista / Specjalistka ds. dotacji publicznych

  Polski Związek Tenisa Stołowego   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej; monitoring poprawności wydatkowania środków zgodnie z umową; terminowe przygotowywanie aktualizacji wniosków, planów po zmianach oraz ich rozliczanie; bieżący kontakt z podwykonawcami projektów; obsługa administracyjna dokumentów projektowych oraz...
 • Kierownik w Departamencie Koordynacji Wdrażania

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Główne obowiązki: Zarządzanie zespołem podległych pracowników Sekcji w zakresie: sporządzania prognoz, sprawozdań i deklaracji wydatków w ramach programów operacyjnych; monitoringu kontraktacji i certyfikowanych wydatków w ramach programów operacyjnych; sporządzania informacji na...
Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Warszawa
specjalista (mid)
praca stacjonarna
51 dni temu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136765

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Opracowuje procedury oraz monitoruje prawidłowe wdrażanie działań przez Instytucje Wdrażające w zakresie wsparcia w formie pomocy zwrotnej i instrumentów finansowych
 • Prowadzi zestawienia finansowe związane z alokacją oraz harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie oraz ich oceny
 • Monitoruje realizację projektów strategicznych dofinansowanych ze środków I i II osi priorytetowej programu Funduszy Europejskich na Energetykę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w zakresie energetyki
 • Monitoruje stan wypełnienia wskaźników wskazanych w programie FEnIKS w ramach I i II osi priorytetowej w zakresie energetyki
 • Weryfikuje wzory umów o dofinansowanie i odstępstwa wzorów umów o dofinansowanie
 • Weryfikuje przygotowane w Instytucjach Wdrażających dokumentacje naborowe
 • Opracowuje informacje o stanie realizacji projektów oraz poziomie i prognozie kontraktacji
 • Opiniuje akty prawne oraz rządowe dokumenty programowe związane z polityką krajową oraz wspólnotową w zakresie energetyki oraz zmian klimatu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze związanym z funduszami UE, albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość tematyki związanej z wdrażaniem instrumentów finansowych
 • znajomość dokumentów programowych POIiŚ 2014-2020 i FEnIKS 2021-2027
 • podstawowa znajomość tematyki związanej z pomocą publiczną
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty

 • Główny Specjalista w Departamencie Usług Rozwojowych

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  Główne zadania: Realizacja zadań w ramach projektu niekonkurencyjnego „Rozbudowa funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych oraz jej upowszechnianie jako narzędzia wspierającego proces uczenia się osób dorosłych”, realizowanego w ramach działania Fundusze Europejskie dla Rozwoju...
 • Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  22 godz.
  Główne obowiązki: współpraca z kandydatami na ekspertów i ekspertami wpisanymi do wykazu PARP​; udział w naborze ekspertów w programach FENG, FEPW i FERS; udział w zadaniach związanych z aktualizacją danych ekspertów na wykazie PARP; analizowanie terminowości dokonywania oceny...
 • Koordynator ds. rozliczeń projektowych

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy   Warszawa, Mokotów    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  22 godz.
  Opis Rozliczanie środków zewnętrznych, monitorowanie i raportowanie projektów krajowych i UE; Przygotowanie wniosków finansowych i dokumentacji aplikacyjnej; Budżetowanie i harmonogramowanie projektów, współpraca z instytucjami pośredniczącymi; Wdrażanie modułu zarządzania projektami,...
 • Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Główne zadania: Realizacja zadań w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (w tym działanie 2.28 Startup Booster Poland), w szczególności: opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie naboru i oceny projektów, zawierania...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Dotacji (obszar eMobility)

  Polenergia Fotowoltaika S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Monitorowanie dostępnych źródeł finansowania (krajowych I unijnych). Analiza i ocena możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Bieżąca weryfikacja przepisów w zakresie pomocy publicznej. Odpowiedzialność za poprawne przygotowanie pełnej dokumentacji...
 • Starszy Specjalista ds. projektów unijnych i dotacji

  Centrum Nauki Kopernik   Warszawa, Powiśle    praca hybrydowa
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  (1 etat) Kopernik to zespół ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, otwartych, ciekawych świata i gotowych na niekonwencjonalne wyzwania. Dołącz do nas! Zakres obowiązków przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wybranych konkursów w ramach obowiązujących programów...
 • Koordynator / Koordynatorka Projektów Funduszy UE (obszar eMobility)

  Polenergia Fotowoltaika S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Monitorowanie dostępnych źródeł finansowania (krajowych I unijnych). Analiza i ocena możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Bieżąca weryfikacja przepisów w zakresie pomocy publicznej. Odpowiedzialność za poprawne przygotowanie pełnej dokumentacji...
 • Główny specjalista ds. rozliczania projektów krajowych i unijnych

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy   Warszawa, Mokotów    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Opis rozliczanie otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania; realizacja projektów, w tym monitorowanie wskaźników, harmonogramów i budżetów realizowanych projektów; przygotowywanie...
 • Specjalista / Specjalistka ds. dotacji publicznych

  Polski Związek Tenisa Stołowego   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej; monitoring poprawności wydatkowania środków zgodnie z umową; terminowe przygotowywanie aktualizacji wniosków, planów po zmianach oraz ich rozliczanie; bieżący kontakt z podwykonawcami projektów; obsługa administracyjna dokumentów projektowych oraz...
 • Kierownik w Departamencie Koordynacji Wdrażania

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Główne obowiązki: Zarządzanie zespołem podległych pracowników Sekcji w zakresie: sporządzania prognoz, sprawozdań i deklaracji wydatków w ramach programów operacyjnych; monitoringu kontraktacji i certyfikowanych wydatków w ramach programów operacyjnych; sporządzania informacji na...