Head of Communications [rekrutacja prowadzona online]

Cloud Best Sp. z o.o.

Warszawa

5 dni temu

CloudBest is a technologically advanced company with a start-up culture. It is a Polish company which manages international projects concentrated on blockchain based solutions. CloudBest manages projects in the scope of software development, content creation, customer support, marketing, and business development for its clients. 

 

Join our team and develop with us in international structures as:

 

Head of Communications [rekrutacja prowadzona online]
Warszawa

 

Responsibilities:
 • Managing media relations, issues management, crisis communications, content creation, and corporate and brand storytelling narratives;
 • Creating, leading and implementing the organisation's first internal communications strategy;
 • Working closely with Chief Marketing Officer and VP Global Marketingto ensure implementation of company's first global communications plan;
 • Developing and overseeing the implementation of the global communications strategy;
 • Building, developing and overseeing the activity of a strong communications team;
 • Consultant to senior leaders for communications needs;
 • Advocate and champion of the brand, supporting and motivating teams across the organisation to adopt tone of voice and messaging;
 • Collaborating with HR to draft and adopt company's first Employer Branding strategy;
 • Establishing the brand social media channels and strategy.
If you are a person who:
 • Has 7+ years' communications experience;
 • Has 3+ years' as Communications Director or Head of Communications;
 • Bachelor’s degree in communications, marketing or a related field;
 • Proficient spoken and written English, at least C1;
 • Understanding of copywriting, graphic design, layout, and publishing;
 • Has strong interpersonal skills as well as negotiation and persuasion abilities;
 • Exhibits superior organizational skills and strategic planning abilities;
 • Has excellent analytical and leadership skills;
 • Thrives on working in a dynamic environment;
 • Has interests in new technologies and/or cryptocurrency, blockchain;
 • Is friendly, open-minded, and can think “outside of the box”.
We offer:
 • Working in a team which successfully develops the fastest growing company in the blockchain industry;
 • Possibility of personal development and gaining experience in a dynamically growing start-up;
 • Being part of a team that had successfully established a company in the continuously and rapidly expanding blockchain industry;
 • An attractive office location at the Tides (Wioslarska 8, Warsaw) and to work in an international environment;
 • Private medical care and Multi Sport card;
 • Fresh pressed juices;
 • Good atmosphere and attractive working conditions;
 • Flexible employment agreement with a competitive salary.


We kindly inform we will contact only selected candidates.

If you are interested, please send your application by clicking on the "APPLY NOW" button.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: aga@minebest.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 lat od przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Poznaj

Cloud Best Sp. z o. o.

CloudBest to technologiczna firma z siedzibą w Warszawie. Spółka oferuje światowej klasy serwis IT o międzynarodowym zasięgu z zakresu tworzenia oprogramowania, publikowania treści, obsługi klienta, marketingu i rozwoju biznesu dla swoich klientów.