Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Informatyk

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Białystok

33 dni temu

Ogłoszenie numer: 2512664, z dnia 2019-06-17

Sąd Okręgowy w Białymstoku

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku

z dnia 30 maja 2019 r.

 

dotyczące konkursu na stanowisko informatyka (staż urzędniczy)

w Sądzie Okręgowym w Białymstoku


I. Nazwa i adres sądu - Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15 - 950 Białystok.

II. Oznaczenie konkursu - Konkurs na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-15/19.

III. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 etat.

IV. Zgodnie z treścią art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy.


Informatyk

Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

 

Opis stanowiska

V. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 • administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów;
 • wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym pozyskaniem, w szczególności administracja bezpieczeństwem IT, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń;
 • tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych;
 • prowadzenie dokumentacji systemu;
 • analiza technicznych i organizacyjnych uwarunkowań mających wpływ na zarządzanie systemami informatycznymi, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym identyfikowanie oraz analiza zagrożeń i ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
 • określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeb kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych;
 • wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym.

Wymagania

VI. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania :

 

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

 2. Znajomość systemów:

 • Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server – ze szczególnym uwzględnieniem usług katalogowych;

 • MS SQL Server 2008 i wyższe;

 • Windows 7, 8, 10.

 1. Znajomość sieci LAN oraz sieci WAN.

 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie specyfikacji technicznych oraz podręczników z zakresu informatyki.

 1. Nieposzlakowana opinia.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 4. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które organizowany jest konkurs.

 6. Brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.).

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (VMware, HyperV).

 2. Umiejętność administracji systemami storage oraz bibliotekami taśmowymi.

 3. Wykształcenie wyższe: studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

 4. Co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

 5. Odbyty staż urzędniczy, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577).

 6. Dyspozycyjność.

 7. Odporność na stres.

 8. Rzetelność i komunikatywność.

 9. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

 10. Kreatywność i asertywność.

 11. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 12. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

 13. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

VII. Osoby zainteresowane ofertą powinny złożyć następujące dokumenty osobowe:

 1. List motywacyjny (z podaniem oznaczenia konkursu – K-1012-15/19 oraz adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej).

 2. Curriculum vitae.

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.

 5. Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym.

 6. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

 7. Pisemne oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 8. Pisemne oświadczenie o braku formalnych przeszkód do uzyskania przez kandydata poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.).

 9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 10. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 11. Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 12. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć inne dokumenty np. potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia itp.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj stanowisko: Administrator IT

Administrator IT to osoba, która sprawuje opiekę nad systemem informatycznym. Do jego głównych obowiązków należy: zabezpieczanie danych elektronicznych, zarządzanie dostępem do danych oraz rozwiązywanie problemów systemu i danych. Administrator IT musi charakteryzować się: wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadaniem wiedzy eksperckiej o technologiach IT ...
Administrator IT Praca Administrator IT

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (710)
Wałbrzych (66)
Legnica (97)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (280)
Toruń (142)
Lubelskie:
Lublin (255)
Chełm (37)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (796)
Tarnów (92)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2109)
Radom (173)
Płock (98)
Opolskie:
Opole (256)
Nysa (62)
Podkarpackie:
Rzeszów (162)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (164)
Suwałki (36)
Łomża (28)
Pomorskie:
Gdańsk (545)
Gdynia (287)
Słupsk (87)
Śląskie:
Katowice (706)
Częstochowa (159)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (186)
Elbląg (107)
Ełk (45)
Wielkopolskie:
Poznań (623)
Kalisz (69)
Konin (68)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (369)
Koszalin (126)
Kołobrzeg (46)
Auchan (139)
Tesco (155)
Inditex (32)
Leroy Merlin (119)
Bricoman (9)
STRABAG (20)
ABB (28)
Accenture (83)
Carrefour (146)
PKO BP (290)
PwC (20)
KPMG (37)
Orange (52)
IKEA (36)
Budimex (22)

Rekrutują z Praca.pl