Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Informatyk
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
Wrocław
14 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 103702

Warunki pracy


 • wysiłek fizyczny związany z naprawami sprzętu komputerowego oraz utrzymaniem w sprawności sieci komputerowej

 • planowanie zadań – nieprzewidywalność wystąpienia awarii sieci oraz sprzętu komputerowego

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu

 • praca pod presją czasu

 • praca wymagająca częstego przemieszczania się po budynku oraz w obrębie pomieszczeń gospodarczych, również między oddziałami urzędu

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 • krajowe wyjazdy służbowe

 • kierowanie pojazdem służbowym, w tym pojazdem specjalnym będącym na wyposażeniu Inspekcji,

 • praca na pierwszym piętrze budynku, brak windy, toaleta nie przystosowana dla potrzeb niepełnosprawnych 

Zakres zadań

 • wykonuje bieżący nadzór nad działaniem sieci komputerowej oraz funkcjonowaniem serwerów sieciowych wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem komputerowym użytkowanym przez Inspektorat w celu zachowania ich w pełnej sprawności funkcjonalnej w tym również wykonuje czynności kontrolne nad sposobem eksploatacji i administrowania sieci teletransmisyjnych
 • administruje sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w tym prowadzi dokumentację techniczną oraz zapewnia wsparcie informatyczne i techniczne użytkownikom również poprzez organizowanie szkoleń z zakresu prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu komputerowego
 • wykonuje kopie bezpieczeństwa danych teleinformatycznych przetwarzanych na serwerach w celu zabezpieczenia ich przed utratą oraz ochrona danych w systemach informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem
 • administruje serwisem internetowym i intranetowym Inspektoratu, systemem komunikacji poprzez SharePointSerwices SPS, kontem portalu E-Puap oraz Biuletynem Informacji Publicznej Inspektoratu
 • wnioskuje o wydatki rzeczowe w obszarze wykonywanych obowiązków
 • wykonuje okresową konserwację i naprawy urządzeń sieciowych w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w dziale informatycznym
przeszkolenie z zakresu informatyki, w zakresie budowy sieci komputerowych oraz konfiguracji urządzeń sieciowych
 • znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny, również w sprawach technicznych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność analitycznego myślenia, szybkie podejmowanie decyzji w zmieniającym się stanie faktycznym
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • znajomość zagadnień administracji Windows Server 2019
 • znajomość zagadnień administracji Exchange Server 2019
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość funkcjonowania sieci LAN oraz VPN
 • znajomość zagadnień administracji urządzeń Fortinet
 • znajomość oprogramowania wirtualizacyjnego Hyper-V
 • posiadanie certyfikatów Microsoft, Fortinet

Podobne oferty