Inspektor ds. BHP w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania
Zachodniopomorski OW NFZ
Szczecin
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu

Nazwa stanowiska:

Inspektor ds. BHP

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

 

Numer ogłoszenia: Szczecin/23/1

Miejsce pracy: Szczecin

0,5 etatu/umowa o pracę

Termin składania ofert: do 05.02.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Funduszu
 • przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą dla stanowisk pracy w Funduszu
 • przeprowadzanie instruktażu ogólnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w Oddziale, w tym również praktykę zawodową lub staż oraz nadzór nad obiegiem dokumentacji ze szkolenia
 • bieżące informowanie Dyrektora Oddziału o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników Funduszu, które nastąpiły w obszarze działania Oddziału oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków i kontrola ich realizacji
 • współpraca z Wydziałem Spraw Pracowniczych w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • uczestnictwo w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związków zawodowych w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpraca z świadczeniodawcą sprawującym profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami
 • współpraca z właściwymi komórkami Oddziału i Centrali Funduszu w zakresie realizowanych zadań
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość powszechnie obowiązujących przepisów i procedur w zakresie BHP
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office
 • umiejętność współpracy w zespole oraz dobra organizacja pracy i samodzielność pozwalające na terminową realizację powierzonych zadań
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań
 • dobra organizacja pracy i umiejętność długofalowego planowania działań

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY


W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail:
kadry@nfz-szczecin.pl.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 05 lutego 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie (Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:


Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/23/1

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
Aplikuj teraz

Poznaj

Zachodniopomorski OW NFZ

Podobne oferty