Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor farmaceutyczny
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
11 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 90820

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze (urządzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) - pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów, bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Praca poza siedzibą urzędu (w terenie podległym inspekcji) związana jest z przeprowadzaniem kontroli w nadzorowanych jednostkach, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w placówkach podlegających kontroli. Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie. Prowadzenie pojazdu służbowego w trakcie wyjazdu na kontrole. Kontakty z klientami zewnętrznymi. Praca w wymiarze pełnego etatu.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole działalności aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • sporządza protokoły pokontrolne, projekty wezwań i decyzji pokontrolnych,
 • przeprowadza oględziny lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej,
 • uczestniczy w czynnościach zabezpieczeń przeterminowanych produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kat. 1,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające np. w przypadku zgłoszenia podejrzenia że produkt leczniczy nie spełnia wymagań jakościowych,
 • prowadzi korespondencję z jednostkami podległymi inspekcji farmaceutycznej,
 • pobiera do badań próbki produktu leczniczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia,
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o służbie cywilnej.
 • Prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
 • Prawo jazdy kat. B (biegłe kierowanie samochodem).
 • Posługiwanie się komputerem, znajomość pakietów biurowych (Ms Office), Internetu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie umiejętności analitycznych, podejmowania decyzji, skutecznego komunikowania się.