Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
1 dzień temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DWR/41/21

Stanowisko pracy ds. typowania i analiz

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • nagrody motywacyjne, „trzynastą pensję",
 • świadczenia socjalne.

Główne obowiązki:

 • opracowanie/aktualizacja procedur/instrukcji i niezbędnych analiz na potrzeby realizacji typowań beneficjentów do kontroli na miejscu;
 • realizacja procesu typowania beneficjentów do kontroli na miejscu;
 • praca z bazami danych w zakresie istniejących w DBRiKT aplikacji informatycznych;
 • tworzenie okresowych raportów na podstawie danych zawartych w bazach danych;
 • praca z aplikacjami informatycznymi wykorzystywanymi w DBRiKT oraz udział w przygotowywaniu założeń do systemów informatycznych, opiniowaniem dokumentacji analitycznej, testowaniem systemu i zgłaszaniem błędów oraz zleceń zmian aplikacyjnych oraz propozycji aktualizacji
 Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR
 • Analityczne myślenie powiązane ze zbieraniem i analizą informacji;
 • Umiejętność logicznego myślenia i argumentowania, systematyczność i dokładność;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym MS WORD/MS EXCEL/MS OUTLOOK/MS ACCESS;

Wymagania pożądane:

 • Preferowane wykształcenie: informatyka, kierunki techniczne, kierunki informatyczne, elektronika i telekomunikacja, kierunki związane z naukami ścisłymi.
 • Znajomość zasad statystycznych dotyczących wybory reprezentatywnej próby z populacji.
 • Umiejętność pracy z bazami danych (PLSQL)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 07 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DBRiKT/36/21

 

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ARiMR/DBRiKT/36/21

 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DBRiKT/36/21

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa