Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor Kontroli / Młodszy Specjalista / Starszy Referent w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Departamencie Kontroli
Centrala NFZ
Poznań
specjalista junior / mid / senior
38 dni temu

Inspektor Kontroli / Młodszy Specjalista / Starszy Referent
w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Poznaniu
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/120


Miejsce pracy: Poznań


3 etaty


Termin składania ofert 28.06.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających przewidzianych dla Terenowego Wydziału Kontroli;
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych oraz przygotowywanie projektów zmienionych wystąpień pokontrolnych lub stanowisk w sprawie złożonych zastrzeżeń;
 • realizacja zadań związanych z rozliczaniem wyników finansowych kontroli i czynności sprawdzających;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych Funduszu w zakresie realizacji wspólnych zadań, szczególnie w zakresie rozliczania skutków finansowych kontroli i czynności sprawdzających.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie:
  • na stanowisko inspektora kontroli - wykształcenie wyższe medyczne: lekarskie lub farmaceutyczne;
  • na stanowisko młodszego specjalisty - wykształcenie wyższe medyczne;
  • na stanowisko starszego referenta - wykształcenie medyczne (średnie lub wyższe);
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko inspektora kontroli - minimum trzy lata pracy zawodowej;
  • na stanowisko młodszego specjalisty minimum rok pracy zawodowej;
  • na stanowisko starszego referenta: w przypadku posiadania wykształcenia wyższego - staż zawodowy nie jest wymagany, a w przypadku posiadania wykształcenia średniego minimum trzy lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w pracy w podmiocie leczniczym;
 • wiedza o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej;
 • znajomość uregulowań dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
 • znajomość:
  • przepisów Rozdziału IIIA ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 ze zm.),
  • Zarządzenia Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zmienione zarządzeniem Nr 96/202020/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków oraz przyswajania nowych informacji;
 • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista;
 • studia podyplomowe / kursy / szkolenia w zakresie zagadnień związanych z systemem ochrony zdrowia lub z ubezpieczeniami zdrowotnymi;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Poznaj

Centrala NFZ