Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Warszawa

69 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 71323

Warunki pracy

Praca w terenie na wysokości powyżej 3 metrów oraz praca administracyjno - biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, wymagająca przemieszczania się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax. niszczarka).Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. W budynku brak windy. Oddziały Inspektoratu znajdują się na różnych piętrach. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • przedkłada kierownikowi oddziału zebranej podczas kontroli dokumentacji wraz ze sporządzonym protokołem
 • przyjmuje interesantów w wyznaczone dni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru budowlanego
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustaw: prawo budowlane, KPA, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w przepisów,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych,
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, systematyczność, samodzielność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca na podobnym stanowisku