Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor Nadzoru

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Katowice

21 dni temu

Ogłoszenie numer: 2672131, z dnia 2019-09-30

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko

Inspektor Nadzoru

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

 

Opis stanowiska

 • Nadzór inwestorski nad realizacją prowadzonych przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną sp. z o.o. inwestycji
 • Przygotowywanie inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową w mieście Katowice
 • Przygotowywanie specyfikacji technicznych (ST, STWiORB) na realizację planowanych robót budowlanych, dostaw i usług związanych z wykonaniem inwestycji
 • Opracowywanie dokumentacji kosztorysowych (przed realizacją inwestycji i po ich zakończeniu)
 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji i gospodarowania majątkiem trwałym wytworzonym w ramach prowadzonych inwestycji
 • Analiza i weryfikacja składanych przez Wykonawców harmonogramów rzeczowo – finansowych
 • Analiza, weryfikowanie i akceptacja wniosków materiałowych
 • Sprawdzanie i weryfikacja rozliczeń składanych przez Wykonawców
 • Przygotowanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dotyczących występujących w toku budowy robót zamiennych i dodatkowych
 • Współpraca w wykonawcami robót budowlanych, dostawcami maszyn, urządzeń i sprzętu w ramach realizowanych przez Spółkę inwestycji
 • Organizowanie oraz udział w próbach i odbiorach technicznych (w tym przygotowanie wszelkich odbiorów, przeglądów w trakcie i po realizacji inwestycji oraz w okresie eksploatacji wytworzonych środków trwałych oraz przekazywanie ich do użytkowania)
 • Bieżąca współpraca z operatorem majątku trwałego, wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta a także innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację inwestycji Spółki
 • Weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanych przez wykonawców
  w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie, weryfikacja składanych przez wykonawców faktur pod względem merytorycznym
 • Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w sprawach związanych z realizacją projektów

Wymagania

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bezwzględnie wymagane)
 • Wykształcenie wyższe techniczne w specjalizacji wodociągi i kanalizacja
 • Doświadczenie w pracy związanej z prowadzonymi procesami budowlanymi, m.in. przygotowanie/weryfikacja rozliczeń z wykonawcami na podstawie kart obmiarowych i protokołów, przygotowywanie/weryfikacja dokumentów wprowadzających zmiany do kontraktu (Protokoły Konieczności i Protokoły Negocjacji) itp.
 • Doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z funduszy unijnych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dobra znajomość programów kosztorysowych (mile widziana obsługa programu NORMA)
 • Obsługa programów do graficznego wspomagania projektowania np. AutoCAD, ZWcad
 • Mile widziana znajomość obsługi oprogramowania GIS
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, prawa budowlanego, ustawy
  o zamówieniach publicznych,
 • Dobra organizacja pracy (dokładność, sumienność, terminowość i punktualność)
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

 • Stałe zatrudnienie
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Pracę przy realizacji ciekawych i dużych projektów
 • Rozwój zawodowy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego