Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Płock

226 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Płock
Ogłoszenie o naborze Nr 18935

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy.
Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli. Nietypowe godziny pracy, w tym pozostawanie w gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska, w tym poważnych awarii. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenia kontroli w innych urzędach, możliwość zagrożenia korupcją. Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • wykonywanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przez te podmioty przepisów o ochronie środowiska oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
 • przygotowywanie projektów działań pokontrolnych w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń prawa ochrony środowiska przez skontrolowane podmioty
 • sprawdzanie realizacji zarządzeń i zaleceń pokontrolnych przez skontrolowane podmioty w celu wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości
 • przygotowywanie materiału do raportowania w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez kontrolowane podmioty, w tym w zakresie przestrzegania dyrektyw UE w celu przekazania wymaganych informacji właściwym organom

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • obsługa komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość KPA oraz ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo ochrony środowiska, o odpadach, Prawo wodne, o swobodzie działalności gospodarczej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegana zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska

  Inspektor ochrony środowiska to osoba działająca z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na podległym obszarze. Obecnie regulacje te obejmują zarówno prawo wewnętrzne jak i unijne dyrektywy w tym zakresie. Inspektor ochrony środowiska prowadzi terenowe inspekcje, mające na celu ...
  Inspektor Ochrony Środowiska Praca Inspektor Ochrony Środowiska

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (816)
  Wałbrzych (54)
  Legnica (66)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (180)
  Toruń (96)
  Lubelskie:
  Lublin (129)
  Chełm (20)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (847)
  Tarnów (44)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1757)
  Radom (71)
  Płock (36)
  Opolskie:
  Opole (124)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (77)
  Przemyśl (29)
  Podlaskie:
  Białystok (100)
  Suwałki (38)
  Łomża (25)
  Pomorskie:
  Gdańsk (405)
  Gdynia (159)
  Słupsk (48)
  Śląskie:
  Katowice (481)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (98)
  Elbląg (50)
  Ełk (17)
  Wielkopolskie:
  Poznań (523)
  Kalisz (43)
  Konin (40)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (261)
  Koszalin (57)
  Kołobrzeg (23)
  Auchan (126)
  Tesco (516)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (17)
  STRABAG (10)
  ABB (81)
  Accenture (245)
  Luxoft (188)
  PKO BP (340)
  KPMG (38)
  Orange (20)
  IKEA (3)
  Budimex (28)

  Rekrutują z Praca.pl