Inspektor Urządzeń Transportu Bliskiego

Urząd Dozoru Technicznego

Warszawa

10 dni temu

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Inspektor Urządzeń Transportu Bliskiego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 39.3/DT/9/2019
Kluczowe obowiązki:
 • Wsparcie działalności oddziałów terenowych w zakresie wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami transportu bliskiego.
 • Weryfikowanie form i metod sprawowania dozoru technicznego oraz zakresu wykonywania badań na podstawie stopnia zagrożenia i analiz awaryjności poszczególnych rodzajów urządzeń transportu bliskiego.
 • Nadzorowanie badania przyczyn nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń transportu bliskiego oraz wdrażanie wniosków z analiz.
 • Udział w opiniowaniu projektów norm polskich, europejskich i międzynarodowych.
 • Udział w prowadzeniu analizy przepisów i norm europejskich dotyczących urządzeń transportu bliskiego pod kątem ich związku z działalnością UDT.
 • Bieżące wsparcie pracy departamentu.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek elektrotechnika, maszyny, automatyka, elektronika, mechatronika lub pokrewne.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne E lub D do 1 kV.
 • Znajomość zasad mechaniki, eksploatacji maszyn, układów napędowych, sterowania, regulacji.
 • Znajomość norm i przepisów dotyczących maszyn.
 • Umiejętność czytania schematów ideowych, montażowych oraz rysunków technicznych elementów konstrukcyjnych.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i samoorganizacja.
 • Myślenie analityczne.
 • Otwartość na zmiany i umiejętność współpracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Możliwość zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności w firmie o ponad 105-letniej tradycji.
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Szeroki pakiet szkoleń i świadczeń pozapłacowych.
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).

Poznaj

Urząd Dozoru Technicznego

Specjalista ds. utrzymania ruchu to osoba, która odpowiada za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego, aktualizacja dokumentacji technicznej, organizacja przeglądów, konserwacji ...
Praca Specjalista ds. Utrzymania Ruchu