Inspektor w Dziale obsługi mieszkańca / Administrator budynku

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”

Warszawa

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 2663131, z dnia 2019-09-17

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” ul. Pruszkowska 4D, 02-118 Warszawa zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy

Inspektor w Dziale obsługi mieszkańca / Administrator budynku

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • udzielanie pełnej informacji mieszkańcom,
 • przyjmowanie wniosków, przekazywanie niezbędnych formularzy mieszkańcom i pomoc przy ich wypełnieniu,
 • udostępnianie mieszkańcom odpowiednich materiałów informacyjnych,
 • koordynacja obsługiwanych mieszkańców i przekazywanie właściwemu pracownikowi spraw do załatwienia,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi,
 • kontrola lokali pod względem wykorzystania ich zgodnie z umową,
 • nadzór związany z utrzymaniem właściwego stanu porządkowego posesji będących w administrowaniu Spółdzielni – w niepełnym wymiarze,
 • kierowanie pracą podległych gospodarzy i sprzątaczek,
 • przeprowadzanie szczegółowych przeglądów posesji oraz sporządzanie właściwej dokumentacji,
 • bieżąca obsługa mieszkańców, prowadzenie niezbędnej korespondencji i sprawozdawczości.

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • mile widziana znajomość przepisów prawnych obowiązujących spółdzielnie mieszkaniowe,
 • doświadczenie na stanowisku będzie dodatkowym atutem.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym,
 • praca w terenie.

Oferujemy

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku "APLIKUJ TERAZ".

Oferta ważna do 03.10.2019 r.

 

 

Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez WSM „Rakowiec” na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie,
  przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl;
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. 22 8227215 w 104, email: IODO@wsmrakowiec.pl;
 • dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom;
 • dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;
 • każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”