Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Gołdap

9 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gołdap
Ogłoszenie o naborze Nr 37580

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie: obszar powiatu gołdapskiego, wyjazdy służbowe;
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;
- Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu;
- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na I piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu, zaprzestaniu działalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych na zgodność z wymogami zawartymi w prawodawstwie krajowym i unijnym
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolowaniem podmiotów nadzorowanych w obszarze wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przygotowywanie dokumentacji wynikającej z prowadzonych postępowań administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolite Polskiej
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość języka obcego (preferowany język angielski lub niemiecki)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-20 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
  ul. Wojska Polskiego 17A
  19-500 Gołdap

  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - inspektor weterynaryjny"

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (762)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (99)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (163)
  Toruń (101)
  Lubelskie:
  Lublin (210)
  Chełm (32)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (782)
  Tarnów (53)
  Nowy Sącz (40)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1865)
  Radom (150)
  Płock (51)
  Opolskie:
  Opole (173)
  Nysa (66)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (126)
  Przemyśl (34)
  Podlaskie:
  Białystok (133)
  Suwałki (46)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (433)
  Gdynia (177)
  Słupsk (73)
  Śląskie:
  Katowice (548)
  Częstochowa (179)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (139)
  Elbląg (73)
  Ełk (52)
  Wielkopolskie:
  Poznań (547)
  Kalisz (71)
  Konin (53)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (331)
  Koszalin (97)
  Kołobrzeg (49)
  Auchan (85)
  Tesco (124)
  Inditex (47)
  OBI (33)
  PKP (0)
  STRABAG (4)
  ABB (101)
  Accenture (249)
  Carrefour (130)
  PKO BP (288)
  KPMG (43)
  Orange (19)
  IKEA (19)
  Budimex (14)

  Rekrutują z Praca.pl