Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Szczecin

9 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 40853

Warunki pracy

Występowanie uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy - hałas, zmienne warunki mikroklimatyczne; narzędzia pracy - komputer, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe; bariery architektoniczne - biuro na I piętrze: możliwość poruszania się po budynku - brak podjazdów; drzwi odpowiedniej szerokości; nie dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywnienia oraz ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu, zaprzestaniu dzialalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Dokonywanie analizy ryzyka dla podmiotów sektora spożywczego objętych nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie;
 • Opracowanie i bieżąca realizacja harmonogramu kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania, składowania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych na zgodność z wymogami zawartymi w prawodawstwie krajowym i unijnym;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontrolowanych podmiotów
 • Urzędowa certyfikacja przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Przygotowanie dokumentacji wynikającej z prowadzonych postępowań administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office;
 • znajomość przepisów weterynaryjnych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji;
 • komunikatywność, dyspozycyjność;
 • ukończone szkolenia, specjalizacje;
 • kultura osobista, odporność na stres;
 • znajomość języka obcego preferowany język angielski lub niemiecki;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych ukończone kursy, szkolenia, kopie świadectw pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Orląt Lwowskich 8
  71-340 Szczecin

  Poznaj stanowisko: Weterynarz

  Weterynarz to specjalista w leczeniu zwierząt domowych i hodowlanych, który dysponuje wiedzą na poziomie lekarskim. Celem jego pracy jest rozpoznawanie i zwalczanie chorób zwierząt. W zasadzie nie ma podziału na specjalizacje. Teoretycznie każdy weterynarz powinien sobie poradzić z każdym zwierzęciem, jednak w praktyce niektórzy koncentrują się na konkretnych gatunkach.Weterynaria nie ma zbyt długich ...
  Weterynarz Praca Weterynarz

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (631)
  Wałbrzych (42)
  Legnica (82)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (177)
  Toruń (108)
  Lubelskie:
  Lublin (187)
  Chełm (24)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (770)
  Tarnów (40)
  Nowy Sącz (27)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1729)
  Radom (122)
  Płock (44)
  Opolskie:
  Opole (202)
  Nysa (54)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (116)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (88)
  Suwałki (35)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (398)
  Gdynia (156)
  Słupsk (49)
  Śląskie:
  Katowice (442)
  Częstochowa (108)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (112)
  Elbląg (61)
  Ełk (33)
  Wielkopolskie:
  Poznań (491)
  Kalisz (62)
  Konin (29)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (274)
  Koszalin (66)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (151)
  Tesco (108)
  Inditex (23)
  OBI (0)
  PKP (0)
  STRABAG (4)
  ABB (93)
  Accenture (261)
  Carrefour (88)
  PKO BP (286)
  KPMG (25)
  Orange (19)
  IKEA (14)
  Budimex (32)

  Rekrutują z Praca.pl