Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu

Myślibórz

28 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Myślibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 51622

Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00,
praca w siedzibie inspektoratu i na obszarze powiatu,
praca przy komputerze,
wyjazdy służbowe,
praca zespołowa, budynek piętrowy z windą i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów w zakresie zdrowia, ochrony zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych lekarzy weterynarii w trakcie wykonywania czynności zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt
 • Prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • Wystawienie świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym i zagranicznym.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt
 • Przygotowywanie dokumentacji dla powiatowego lekarza weterynarii związanych z postępowaniem administracyjnym w I instancji.
 • Prowadzenie postępowania mandatowego i przygotowywanie wniosków do sądu w stosunku do osób winnych naruszenia przepisów weterynaryjnych i sanitarnych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt
 • Ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z działu.
 • Prowadzenie i obsługa programów E-klient, Baza On Line, Wetlink
 • Uczestnictwo w szkoleniach oraz samokształcenie związane z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych
 • Dokumentowanie własnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynności urzędowych.
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz dbanie o powierzone mienie zakładu
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny