Praca Pełczyce

Najnowsze oferty pracy: 353

Praca w Pełczycach

Pełczyce to mała miejscowość zlokalizowana w północno-zachodniej części kraju, w województwie zachodniopomorskim i powiecie choszczeńskim. Stanowią siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy Pełczyce. 

Pełczyce to ośrodek kulturalny i oświatowy o znaczeniu lokalnym. O ciekawą ofertę kulturalną dbają takie instytucje jak Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna. W Pełczycach mieści się też Izba Historyczna.

Czy warto brać pod uwagę to miasto, przeglądając zachodniopomorskie oferty pracy? Czytaj dalej i zapoznaj się z sytuacją społeczno-gospodarczą Pełczyc. 

Pełczyce – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Liczba mieszkańców Pełczyc wynosi około 2,6 tys. osób. Miejscowość rozciąga się na powierzchni 17,07 kilometra kwadratowego. W mieście obowiązują:

 • numer kierunkowy (+48) 95, 
 • kod pocztowy 73-260,
 • tablice rejestracyjne ZCH.

Pełczyce to jedno z czterech miast powiatu choszczeńskiego. Pozostałymi są Choszczno – stolica powiatu, Drawno i Recz. Powiat zajmuje teren o wielkości 1327,71 kilometra kwadratowego. Jego populacja wynosi 48,2 tys. mieszkańców. Powiat ma charakter w przeważającej mierze wiejski, sporo w nim także terenów leśnych należących głównie do Drawieńskiego Parku Narodowego, a także jezior.

Infrastruktura transportowa okolicy jest dość rozbudowana. Przez Pełczyce przebiega droga wojewódzka nr 151, która krzyżuje się z drogami lokalnymi. Blisko miasteczka są na przykład Barlinek (9 kilometrów), Choszczno (20 kilometrów), Gorzów Wielkopolski (41 kilometrów), Recz (34 kilometry), Stargard (41 kilometrów). Żeby dostać się z Pełczyc do Szczecina, trzeba pokonać około 84-kilometrową trasę. 

Pełczyce pełnią funkcję lokalnego centrum administracyjnego. W mieście znajduje się urząd miasta i gminy Pełczyce:

 • Urząd Miejski w Pełczycach
  Adres: Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce
  Telefon: 95 768 50 38

Z kolei osoby bezrobotne mogą zwracać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie:

 • PUP Choszczno
  Adres: ul. Drawieńska 15, 73-200 Choszczno
  Telefon: 95 765 70 91

Miasteczko ma średniowieczny rodowód – uzyskało prawa miejskie pod koniec XIII wieku. Do dziś zachowało się kilka ciekawych zabytków Pełczyc, na przykład wielowiekowy zespół klasztorny cysterek, w którego skład oprócz klasztoru i licznych budynków gospodarczych wchodzi Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pełczycach. Zlokalizowany przy rynku ratusz jest z początku XX wieku. Nie zachował się natomiast tutejszy zamek.

Rynek pracy, oferty pracy – Pełczyce

W mieście rozwija się przemysł drzewny (działa tu kilka tartaków), a także meblowy. Znajdziemy tu także producentów elementów budowlanych z betonu, przedsiębiorstwa budowlane. Pełczyce są ponadto ważnym ośrodkiem handlowo-usługowym w powiecie. 

Zgodnie z rejestrem REGON (stan rejestru na koniec roku 2020 r.) w Pełczycach funkcjonuje łącznie 314 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 10 małych (kadrza rzędu 10-49 pracowników), 
 • 304 mikro (stan zatrudnienia 0-9 osób). 

W mieście nie ma większych zakładów pracy, a jedyna średniej wielkości jednostka (50-249 pracowników) działająca na terenie gminy należy do sektora państwowego. 

Profil tego niewielkiego ośrodka gospodarczego jest przy tym dość jednorodny. Najwięcej podmiotów:

 • prowadzi działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości – 23,6% wszystkich podmiotów,
 • to przedsiębiorstwa budowlane – 22,3%,
 • to zakłady przemysłowe – 11,5%, 
 • zajmuje się handleml, naprawą pojazdów – 9,9%. 

Z uwagi na niewielki rynek pracy, część mieszkańców Pełczyc decyduje się na pracę w sąsiednich miejscowościach. W powiecie choszczeńskim poziom bezrobocia jest wysoki, zarówno na tle sytuacji ogólnopolskiej, jak i wojewódzkiej. 

Stopa bezrobocia wg Głównego Urzędu Statystycznego – grudzień 2020 r.:

 • powiat choszczeński – 18,2%, 
 • woj. zachodniopomorskie – 8,3%, 
 • Polska – 6,2%. 

Wysoki wskaźnik bezrobocia w powiecie nie jest równoznaczny z całkowitym brakiem ofert pracy w tej okolicy. Zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy obrazuje na przykład coroczne badanie Barometr zawodów, wykonywane na zlecenie resortu pracy. W 2021 r. w powiecie choszczeńskim wskazano 24 grupy zawodów deficytowych. Są to:

 • z branży budowlanej – brukarze, dekarze, blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych, 
 • z produkcji przemysłowej – elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, pracownicy przetwórstwa metali, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, 
 • z gastronomii – cukiernicy, kucharze, piekarze, 
 • z sektora pomocy społecznej i opieki zdrowotnej – logopedzi i audiofonolodzy, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pracownicy socjalni, psycholodzy i psychoterapeuci, 
 • z transportu – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy, 
 • z branży finansowej – pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi, 
 • z innych branż – fryzjerzy, pracownicy służb mundurowych.

Szukaj pracy w mieście