Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu

Toruń

11 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 53279

Warunki pracy

Praca związana z częstymi wyjazdami służbowymi poza siedzibę Urzędu wymagająca częstych kontaktów z nadzorowanymi podmiotami oraz osobami fizycznymi.
Uciążliwe warunki pracy uwarunkowane specyfiką pomieszczeń, gdzie przebywają zwierzęta gospodarskie oraz są wytwarzane bądź składowane pasze i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz.
 • Raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz.
 • Nadzór na gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze i wytwórniami pasz.
 • Nadzór nad obrotem paszami i stosowaniem dodatków paszowych.
 • Nadzór nad zbieraniem, transportem, przetwarzaniem i przechowywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związane z oferowanym stanowiskiem pracy.
 • Znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. inspekcji weterynaryjnej.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie czynnego prawa jazdy.
 • Znajomość przynajmniej jednego języka obcego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny