Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

Pruszków

128 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Pruszków
Ogłoszenie o naborze Nr 53963

Warunki pracy

Warunki dotyczące charaktery pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30;
- praca w terenie w obrębie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego (dojazd samochodem służbowym);
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, wymagająca dobrej organizacji czasu pracy.
Miejsce i otoczenie:
- budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, badań kontrolnych zakażeń zwierząt.
 • Realizacja zadań z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt.
 • Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych w handlu i wywozie zwierząt, kontroli na miejscu wymogów wzajemnej zgodności, kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełniania wymogów bioasekuracji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • -prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia weterynaryjnego
 • prawo jazdy kategorii B
 • -znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny