Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku

Olecko

43 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Olecko
Ogłoszenie o naborze Nr 60569

Warunki pracy

• praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
• praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
• przeprowadzanie kontroli gospodarstw, zakładów
• wyjazdy w delegacje służbowe
• praca przy komputerze
• stabilna praca w jednostce administracji państwowej z wieloletnia tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy
• zatrudnienie na umowę o pracę(bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
• dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego(szkolenia, kursy, studia podyplomowe)
• możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub elastyczny czas pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt do próbkobrań
• budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego- kontrole podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych
 • Sporządzanie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Pobieranie próbek do badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Podstawowa znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor weterynaryjny 
  Nadrzędnym zadaniem inspektora weterynaryjnego jest ochrona zdrowia publicznego. Jego najważniejsze zadania to ochrona zdrowia zwierząt, a także kontrola bezpieczeństwa różnorodnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne. Wymaga od kandydatów dużej wiedzy, dokładności, odporności na stres i dyspozycyjności. W trudnych przypadkach działania inspektorów może wspierać ...
  Praca Inspektor weterynaryjny