Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie
Węgorzewo
44 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Węgorzewo
Ogłoszenie o naborze Nr 77421

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu węgorzewskiego, • Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje), • Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, brak podjazdu, • Narzędzia i materiały pracy – samochód służbowy, sprzęt biurowy: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 • raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz
 • nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 • nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach
 • nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005
 • nadzór nad obrotem paszami,
 • nadzór nad obrotem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad transportem pasz,
 • aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
 • nadzór nad wytwórniami pasz,
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009,
 • nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1069/2009

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw
należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole