Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor weterynaryjny
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Olsztyn
64 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 81249

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.


Praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.


Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax, skaner).


Praca w terenie, wyjazdy służbowe, prowadzenie auta służbowego.


Możliwa praca w terenie w nietypowych godzinach.

Zakres zadań

 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz dzikich utrzymywanych przez człowieka jak gospodarskie,
 • prowadzi nadzór nad utrzymywaniem zwierząt w schroniskach,
 • prowadzi nadzór nad handlem wewnątrzwspólnotowym zwierzętami, materiałem biologicznym i jajami wylęgowymi,
 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt podczas uboju,
 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • bierze udział w kontrolach przeprowadzanych z upoważnienia W-MWLW z zakresu zadań zespołu, w tym przygotowuje materiały do kontroli oraz opracowuje dokumentację pokontrolną,
 • prowadzi statystyki i sprawozdawczość w powierzonym zakresie z zakresu zadań zespołu,
 • prowadzi nadzór nad prawidłowością danych wprowadzanych do systemów informatycznych/baz danych (w tym system Traces NT) i ich zgodnością ze sprawozdawczością merytoryczną z zakresu zadań zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej(udokumentowane dyplomem)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii(udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie starszym niż do 30 dni)
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office oraz Internet
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe i tytuł specjalisty w zakresie: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologia i administracja weterynaryjna (udokumentowane dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie jednej z 2 specjalności)