Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor weterynaryjny
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódź
14 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 103893

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piatku w godz. 7.30-15.30 oraz sporadycznie praca w terenie

 • Możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Przeprowadzanie kontroli

 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka)

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste kontakty zewnętrzne - głównie telefoniczne

 • Konieczność szybkiego realizowania zadań niezaplanowanych, wynikających z zaistnienia określonych sytuacji i aktualnytch okoliczności

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w budynku, w którym występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind/podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety). Wystepuje konieczność przemieszczania się schodami.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności kontrolne w zakresie nadzoru nad działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa produktów, w tym przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek
 • Wykonuje nadzór nad działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju
 • Przygotowuje dokumentację z działania działu i informację o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze woj. łódzkiego, po otrzymaniu cząstkowych sprawozdań od poszczególnych powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie wykonywanych zadań
 • Prowadzi szkolenia urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie zadań działu
 • Tworzy we współpracy z innymi zespołami, plany sprawozdań jakościowych, stanowiących część planów Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, biotechnologiczne, chemiczne, technologia żywności, zootechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawodawstwa w zakresie spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat.B