Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor weterynaryjny
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódź
14 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 103891

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piatku w godz. 7.30-15.30 oraz sporadycznie praca w terenie

 • Możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Przeprowadzanie kontroli

 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka)

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste kontakty zewnętrzne - głównie telefoniczne

 • Konieczność szybkiego realizowania zadań niezaplanowanych, wynikających z zaistnienia określonych sytuacji i aktualnytch okoliczności

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w budynku, w którym występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind/podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety). Wystepuje konieczność przemieszczania się schodami.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności kontrolne nad działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności
 • Analizuje dokumentację odwoławczą dotyczącą postępowań administracyjnych i współuczestniczy w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Sprawuje nadzór nad działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa produktów, w tym przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek
 • Rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie właściwości działu
 • Prowadzi dokumentację związaną z realizacą bieżących zadań działu - przygtowuje projekty pism i dokumentów dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Pozyskuje i analizuje dane otrzymane od powiatowych lekarzy weterynarii
 • Prowadzi szkolenia urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie zadań działu
 • Współpracuje w miarę istniejących potrzeb z innymi instytucjami, organami administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawodawstwa w zakresie spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość KPA
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalizacja w zakresie „Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”
 • Prawo jazdy kat.B