Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

40 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 67055

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• zagrożenie korupcją,
• przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku,
• wejście od ulicy Rzeźnickiej posiada dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych o przyznanie lub utratę statusu zakładu pracy chronionej oraz statusu zakładu aktywności zawodowej;
 • przeprowadzanie kontroli zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej w zakresie spełniania określonych warunków i obowiązków;
 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie zwolnienia prowadzącego zakład pracy chronionej od spełniania określonych warunków;
 • rozpatrywanie skarg dotyczących zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej;
 • sporządzanie sprawozdań dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz informacji o wydanych decyzjach i stanie zatrudnienia w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej;
 • kontrola ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych;
 • kontrola organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;
 • prowadzenie rejestru zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o kontroli w administracji rządowej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej