Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

13 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 73052

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:


praca administracyjno-biurowa,


zagrożenie korupcją,


przeprowadzanie kontroli,


permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,


pokój biurowy mieści się na drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wejście główne do budynku jest wyposażone


w podjazd dla osób niepełnosprawnych,


na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,


większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • kontroluje działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 • kontroluje realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i pieczy zatępczej;
 • kontroluje zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 • zasięga informacji o sposobie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 • prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 • prowadzi rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wydawania i uchylania zezwoleń na przyjęcie kolejnego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji, lub staż pracy z
dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej