Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
65 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81292

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca na I piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

  • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz strategicznych inwestycji
  • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udzielania pozwolenia na budowę w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji
  • prowadzi postępowania dotyczące zgłoszeń w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość ustaw: Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
  • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • Umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), interpretacji rysunku technicznego i oznaczeń graficznych w projektach budowlanych oraz skutecznej komunikacji i analitycznego myślenia
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe