Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Poznań

498 dni temu

Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 5988

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca wykonywana w urzędzie i w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych (w bazach paliw na lotniskach cywilnych i wojskowych, stacjach paliw, zakładach chemicznych, produkcyjnych, usługowych itp.). Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wysokościach, przy użyciu wysiłku fizycznego wymaganego przy korzystaniu z wzorców o masie 25 kg/szt, (praca w chłodniach, magazynach chemicznych przy produkcji rozpuszczalników i materiałów łatwopalnych oraz składnicach towarów sypkich itp.), obsługa komputera. Legalizacji poddane będą takie przyrządy pomiarowe jak: odmierzacze paliw, LPG, instalacje pomiarowe, zbiorniki pomiarowe, wagi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na parterze. Budynek posiada windę umożliwiającą wejście do holu budynku na parterze, poza tym budynek nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi o odpowiedniej szerokości oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich, brak urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych. 80% czasu pracy stanowią delegacje służbowe wykonywane na terenie sześciu powiatów. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami serwisantów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem i udokumentowaniem prawnej kontroli
 • Przeprowadzanie wzorcowania przyrządów pomiarowych
 • Przeprowadzanie ekspertyzy metrologicznej przyrządów pomiarowych
 • Udzielanie wyjaśnień interesantom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne lub elektryczne, lub elektroniczne, lub elektrotechniczne)
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania poszczególnych przyrządów pomiarowych
 • znajomość ustawy Prawo o miarach oraz innych przepisów metrologicznych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (598)
Wałbrzych (43)
Legnica (62)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (134)
Toruń (91)
Lubelskie:
Lublin (114)
Chełm (17)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (849)
Tarnów (39)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1677)
Radom (68)
Płock (35)
Opolskie:
Opole (117)
Nysa (11)
Podkarpackie:
Rzeszów (89)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (98)
Suwałki (21)
Łomża (11)
Pomorskie:
Gdańsk (313)
Gdynia (119)
Słupsk (40)
Śląskie:
Katowice (418)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (87)
Elbląg (27)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (511)
Kalisz (32)
Konin (27)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (231)
Koszalin (46)
Kołobrzeg (16)
Auchan (114)
Tesco (232)
UBS (1)
OBI (6)
PKP (11)
STRABAG (15)
ABB (56)
Accenture (144)
Luxoft (150)
PKO BP (317)
KPMG (35)
T-Mobile (0)
IKEA (3)

Rekrutują z Praca.pl