Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

395 dni temu

Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 9032

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy - 8 godzin.

Zakres zadań

 • Prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie sporządzania dokumentów zgłoszeniowych ZUS dotyczących całego garnizonu warmińsko-mazurskiego Policji w celu wysyłki elektronicznej do ZUS-u;
 • Uzgadnianie i sporządzanie w programie Płatnik dokumentów rozliczeniowych ZUS dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu warmińsko-mazurskiego Policji w celu odprowadzenia na rachunki bankowe ZUS składek społecznych, zdrowotnych i na Fundusz Pracy oraz przesłania elektronicznego dokumentów rozliczeniowych;
 • Sporządzanie w programie Płatnik dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS dotyczących funkcjonariuszy odchodzących ze służby bez uprawnień do emerytury, renty resortowej w celu odprowadzenia na rachunki bankowe ZUS należnych składek emerytalnych, rentowych i na Funduszu Pracy oraz przesłania elektronicznego sporządzonych dokumentów do ZUS-u
 • Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przekazanych przez płatnika w poprzednich latach ,w celu usunięcia błędów zgłaszanych przez ZUS;
 • Wykonywanie i wydanie raportów miesięcznych ubezpieczonego /RMUA/, w celu przekazania ich byłym funkcjonariuszom i udokumentowania składek ZUS , w celach emerytalnych i rentowych;
 • Wystawianie zaświadczeń i wydanie raportów RMUA funkcjonariuszom pobierającym świadczenia roczne w celu potwierdzenia odprowadzenia składek zdrowotnych z w.w. tytułu i ujęcia składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym;
 • Redagowanie zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania rozszerzonego wyjaśnienia przepisów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167)
 • znajomość ustawy o Policji, o finansach publicznych, przepisów z zakresu ZUS.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego;
 • obsługa programu Płatnik;
 • zdolność analitycznego myślenia, dokładność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Rekrutują z Praca.pl