Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Szczecin

300 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 15744

Warunki pracy

• Praca wymagająca bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy pod presją czasu, szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dziedzinami, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów, zachowania tajemnicy korespondencji, dyskrecji.
Wykonywana przy komputerze, wymagająca umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, pocztą elektroniczną.
• Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych. Praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, czasami, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami budynku.
• Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku biurowo-laboratoryjnego.

Zakres zadań

 • Realizacja czynności kancelaryjnych w zakresie przyjmowania, segregacji i dystrybucji korespondencji przychodzącej. Prowadzenie rejestru poczty przychodzącej. Przekazywanie poczty przychodzącej do dekretacji Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii. Dystrybucja korespondencji przychodzącej do poszczególnych komórek organizacyjnych. Zastępstwo w sekretariacie ZWLW w razie potrzeb.
 • Prowadzenie zaopatrzenia, magazynu i prawidłowej gospodarki magazynowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem.
 • Uzgadnianie z pracownikiem zespołu finansowo-księgowego, sald ksiąg inwentarzowych z księgami głównymi w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz umorzenia.
 • Przygotowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia do inwentaryzacji.
 • Analiza i opisywanie faktur i rachunków zakupowych, terminowe, bez zbędnej zwłoki przekazywanie do rozliczenia dokumentów księgowych do zespołu finansowo-księgowego.
 • Prowadzenie (kartotek osobowych) ewidencji przydziału odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Realizacja zaopatrzenia odzieży ochronnej i roboczej.
 • Prowadzenie rejestru pieczęci Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
 • Organizacja i obsługa narad i szkoleń.
 • Współpraca z pracownikami w zakresie wykonywania innych zadań. Zastępstwa w razie nieobecności pracowników działu w ramach posiadanych kwalifikacji i kompetencji.
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych dotyczących zagadnień wchodzących w zakres działania zespołu ds. administracyjnych.
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań dot. czynności kancelaryjnych i/lub prowadzenia magazynu i/lub gospodarowania majątkiem i/lub czynności administracyjno-księgowych,
 • umiejętność wykonywania czynności kancelaryjnych i/lub umiejętność prowadzenia magazynu i/lub umiejętność stosowania rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)i i rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, fax),
 • dyskrecja i zachowanie tajemnicy korespondencji,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy i pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie instrukcji kancelaryjnej, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gospodarki magazynowej, elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD)
 • znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, EZD

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (813)
Wałbrzych (54)
Legnica (66)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (178)
Toruń (95)
Lubelskie:
Lublin (128)
Chełm (20)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (842)
Tarnów (43)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1719)
Radom (70)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (123)
Nysa (20)
Podkarpackie:
Rzeszów (77)
Przemyśl (29)
Podlaskie:
Białystok (99)
Suwałki (37)
Łomża (25)
Pomorskie:
Gdańsk (402)
Gdynia (159)
Słupsk (47)
Śląskie:
Katowice (478)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (97)
Elbląg (50)
Ełk (16)
Wielkopolskie:
Poznań (517)
Kalisz (43)
Konin (40)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (260)
Koszalin (56)
Kołobrzeg (23)
Auchan (126)
Tesco (506)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (16)
STRABAG (10)
ABB (81)
Accenture (245)
Luxoft (187)
PKO BP (340)
KPMG (38)
Orange (20)
IKEA (3)
Budimex (28)

Rekrutują z Praca.pl