Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

Poznań

96 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 20640

Warunki pracy

- zadania wykonywane w siedzibie urzędu

- praca administracyjno-biurowa, jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu i budynku po wymaganą dokumentację

- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

- zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego

- budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przeglądanie i weryfikacja pod kątem ważności poczty przychodzącej drogą elektroniczną oraz przekazywanie jej do Kancelarii
 • Bieżąca obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych, odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów
 • Prowadzenie terminarza spotkań Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 • Przygotowywanie dokumentów i materiałów dla przełożonego, drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów
 • Przygotowywanie na polecenie przełożonego pism urzędowych kierowanych do organów rządowych i samorządowych
 • Organizacja narad i spotkań służbowych przełożonego (listy uczestników, organizacja cateringu itp.)
 • Organizowanie podróży służbowych przełożonego (rezerwacja hotelu, biletów itp.)
 • Obsługa Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w oparciu o ustalone procedury

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (praca biurowa)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • odpowiedzialność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • orientacja na klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Rekrutują z Praca.pl