Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Białystok

221 dni temu

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 39193

Warunki pracy

-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu,
-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety,
-zagrożenie korupcją


Zakres zadań

 • administrowanie nieruchomościami i budynkami użytkowanymi przez Okręgowy Urzad Miar oraz prowadzenie dokumentacji dotyczacej użytkowania budynków i regulowanie wszystkich związanych z tym należności
 • współudział w opracowywaniu projektów planów inwestycyjnych
 • gospodarowanie składnikami majątkowymi Urzędu, w tym prowadzenie ich ewidencji i utylizacji
 • rozliczanie kosztów eksploatacyjnych budynku
 • prowadzenie rozpoznania i analizy rynku potencjalnych wykonawców w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamowień publicznych na dostawy i usługi
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamowień Publicznych
 • prowadzenie gospodarki samochodowej i obsługi transportowej
 • realizacja zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych środków oraz sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z ich realizacji;
 • realizacja zakupów materiałów biurowo-technicznych, pieczęci i pieczątek, druków specjalnych i ścisłego zarachowania, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości oraz prowadzenie ich ewidencji
 • prowadzenie magazynu gospodarczego
 • udział w pracach komisji przetargowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz zakresu rachunkowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • znajomość klasyfikacji środków trwałych oraz gospodarowania skladnikami majątkowymi a także zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (713)
Wałbrzych (60)
Legnica (107)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (284)
Toruń (164)
Lubelskie:
Lublin (263)
Chełm (45)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (797)
Tarnów (109)
Nowy Sącz (84)
Mazowieckie:
Warszawa (2058)
Radom (161)
Płock (95)
Opolskie:
Opole (253)
Nysa (72)
Podkarpackie:
Rzeszów (182)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (167)
Suwałki (40)
Łomża (28)
Pomorskie:
Gdańsk (552)
Gdynia (295)
Słupsk (89)
Śląskie:
Katowice (672)
Częstochowa (162)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (194)
Elbląg (108)
Ełk (61)
Wielkopolskie:
Poznań (617)
Kalisz (69)
Konin (81)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (381)
Koszalin (113)
Kołobrzeg (41)
Auchan (158)
Tesco (158)
Inditex (33)
Leroy Merlin (120)
Bricoman (8)
STRABAG (19)
ABB (34)
Accenture (85)
Carrefour (152)
PKO BP (299)
PwC (17)
KPMG (36)
Orange (52)
IKEA (45)
Budimex (23)

Rekrutują z Praca.pl