Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

25 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 60063

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
• zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku,
• wejście od ulicy Rzeźnickiej posiada dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań

  • przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami dot. udzielania zezwoleń legalizujących pobyt w RP oraz wydawanie wytworzonych w tych sprawach dokumentów;
  • przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami dot. wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie sporządzonych w tych sprawach dokumentów;
  • udzielanie klientom informacji o obowiązujących procedurach i sposobie załatwiania spraw w zakresie realizowanym przez oddział;
  • obsługiwanie „Systemu Pobyt” w zakresie wprowadzania danych z wniosków, rejestracji rozstrzygnięć i innych czynności związanych z wydawaniem dokumentów;
  • prowadzenie papierowego rejestru wpływających wniosków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz kodeks postępowania administracyjnego.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość języka obcego: angielski lub inny język europejski na poziomie B2 (wg ESOKJ).
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej