Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Słupsk

20 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 63669

Warunki pracy

• stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• wyjazdy w teren

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie interesantów, obsługa poczty ePUAP
 • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • prowadzenie spraw niewymagających uprawnień budowlanych,
 • uczestniczenie w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych w terenie,
 • prowadzenie rejestrów, baz danych, sporządzanie raportów,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 • segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji,
 • współpraca przy prowadzeniu archiwum zakładowego,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez PINB w Powiecie Słupskim

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstaw ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, ochronie danych osobowych
 • Samodzielność i zdolności organizacyjne, odporność na stres, odpowiedzialność, terminowość
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko WINDOWS, MS Office, Internet)
 • Znajomość interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej