Inspektor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Kraków

15 dni temu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 66427

Warunki pracy

• praca biurowo – administracyjna
• praca na drugim piętrze
• narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich
• toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

Zakres zadań

 • Prowadzenie całokształtu prac administracyjno biurowych związanych z funkcjonowaniem Wydziału.
 • Obsługa dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 • Prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
 • Prowadzenie terminarza zadaniowego spraw realizowanych w Wydziale.
 • Wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie spraw interesantów.
 • Prowadzenie wewnętrznego rejestru sprzętu i oprogramowania będącego na wyposażeniu Wydziału.
 • Przygotowywanie akt Wydziału do archiwum w zakresie: skompletowania akt, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych akt, przekazywanie akt do archiwum KW PSP.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach prac Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej