Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Warszawa

48 dni temu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69721

Warunki pracy

Oferujemy:
- Ruchomy system czasu pracy (rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.00)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
- Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy
- Dogodną lokalizację (dojazd liniami tramwajowymi, autobusowymi i metrem)
- Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
- Pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika)
- Możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie oraz karty Multisport
- Parking dla rowerów
- Pracę w przyjaznym zespole
- Możliwość rozwoju i awansu zawodowego w ramach rekrutacji wewnętrznych
- Możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń
- Regularnie wypłacane wynagrodzenie
- Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zostało wyróżnione certyfikatem „Pracodawca Zdrowia”

Warunki pracy:
- Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
- Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Biura za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz przekazywanej osobiście
 • Wstępna ocena i klasyfikacja zaewidencjonowanej korespondencji
 • Przyjmowanie z komórek organizacyjnych korespondencji wychodzącej i prowadzenie zestawień tej korespondencji
 • Obsługa składów chronologicznych oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania
 • Zapewnienie obsługi kancelaryjnej Departamentu
 • Dystrybucja zaewidencjonowanej korespondencji oraz innych dokumentów do właściwych komórek organizacyjnych
 • Przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Otwarty stosunek do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD)