Inspektor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Poznań
52 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 77753

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasu

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania związane z wydawaniem decyzji i postanowień administracyjnych w sprawie przejazdów pojazdów nienormatywnych krajowych przewoźników drogowych i uzgadniania tras przejazdów,
 • Prowadzi postępowania w celu uzgodnienia trasy i warunków przejazdów specjalnych dla wojskowej Komendy Transportu,
 • Współpracuje z innymi Wydziałami oraz Oddziałami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu przejazdów ponadnormatywnych,
 • Współpracuje z Rejonami w zakresie pomiaru skrajni poziomej i pionowej dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 • Udziela odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli i instytucji w zakresie spraw związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa o ruchu drogowym oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość sieci drogowej województwa,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B