Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Olsztyn
79 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 81035

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • Z wykorzystaniem Systemu Analitycznego przygotowuje projekty różnorodnych danych do analiz, na podstawie rejestracji w bazie KSIP, z zakresu Ruchu Drogowego;
 • Prowadzi działalność profilaktyczno-wychowawczą w zakresie ruchu drogowego;
 • Bierze udział w prawidłowym wykorzystaniu pojazdu profilaktycznego do działań z zakresu profilaktyki ruchu drogowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • Przygotowuje informacje na potrzeby innych komórek KWP w Olsztynie;
 • Prowadzi ewidencję sprzętu i wyposażenia (w tym również sprzętu uzbrojenia) znajdującego się na stanie Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie;
 • Administruje stronę internetową Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami;
 • umiejętność analizowania danych;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegła obsługa arkusza kalkulacyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • łatwość komunikacji, umiejętność szybkiego działania;
 • znajomość procedur administracyjnych.

Podobne oferty