Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Kielce
5 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 85396

Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie -wyjazdy służbowe na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych

Zakres zadań

  • wykonywanie zadań organu II instancji - rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów I instancji z zakresu Prawa budowlanego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie nadzwyczajnym
  • rozpatrywanie wnoszonych skarg, interwencji i wniosków w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi lub postanowień
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • reprezentowanie organu w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa,
  • znajomość obsługi komputera
  • umiejętności redakcyje
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • umiejętność pracy w zespole
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • systematyczność i terminowość
  • sumienność, staraność i samodzielność w działaniu