Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Urząd Morski w Gdyni
Gdańsk
10 dni temu
Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 88050

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Wprowadza dane do systemu TransMor
 • Sporządza miesięczne raporty dla Eurostat
 • Analizuje zgłoszenia statków w systemie PHICS
 • Kontroluje zgłoszenia agentów przekazywane za pomocą systemów PHICS, TransMor
 • Uzgadnia z Urzędem Stystycznym prawidłowość przekazywanych danych oraz wykonuje korekty wynikqające z błędnych danych wprowadzonych przez agentów po zgłoszeniu takiej nieprawidłowości przez Urząd Statystyczny
 • Prowadzi dodatkową satystykę jednostek i pasażerów żeglugi krajowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A1 wg ESOKJ)