Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Szczecin
specjalista (mid)
8 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 101067

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami oraz poza nim – w terenie. Praca wymagająca kontaktu z petentami i instytucjami zewnętrznymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.


Miejsce wykonywania pracy - stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia serwisowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy sztuczne i naturalne. W budynku pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.478,72 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z przekazywanym sprzętem transportowym garnizonu zachodniopomorskiego uznanym za zbędny lub zużyty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Policji oraz samorządami lokalnymi w zakresie zakupu pojazdów w ramach tzw. „sponsoringu”, jak również ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Uczestniczy w pracach zespołu do spraw bieżącej analizy kosztów funkcjonowania jednostek Policji w garnizonie zachodniopomorskim
 • Wystawianie i prowadzenie dokumentacji związanej z wprowadzeniem do eksploatacji i wycofywaniem sprzętu transportowego, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej w indywidualnych teczkach
 • Zamawianie, rejestracja, wydawanie, przechowywanie: tablic, dowodów rejestracyjnych sprzętu transportowego KWP w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych i kwartalnych o stanie i pracy transportu dla BLP KGP
 • Czynne uczestnictwo w: pracach komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Szczecinie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Obsługa programów komputerowych Microsoft Office, OpenOffice
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o finansach publicznych, Prawo o ruchu drogowym
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się, współpracy, organizacja pracy własnej, analizy

Podobne oferty