Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Opole
specjalista (mid)
7 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 101115

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),


- zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Analizuje dokumenty niejawne wpływające do jednostki w celu stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości i niezgodności stanu faktycznego przesyłki z opisem oraz analizuje prawidłowości sporządzania dokumentów niejawnych wytworzonych w jednostce pod względem zachowania wymogów formalnych i stosowania techniki opracowywania dokumentów niejawnych.
 • Procesuje materiały niejawne w zakresie procedury ewidencyjnej wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Odpowieda za udostępnianie informacji i materiałów niejawnych wyłącznie osobom uprawnionym.
 • W zależności od potrzeb ocenia dokumenty w celu zapewnienia prawidłowego ich obiegu wewnętrznego z uwzględnieniem właściwej kolejności realizacji sprawy przez kilka komórek organizacyjnych.
 • Bada i weryfikuje zapisy ewidencyjn dokumentacji niejawnej, ustalanie zakresu ich zgodności ze stanem faktycznym.
 • Opracowuje i kompletuje dokumentację niezbędną do rozliczenia osób dysponujących materiałami niejawnymi w jednostce.
 • Udziela instrukcji funkcjonariuszom i pracownikom KWP w Opolu ze sposobu oznaczenia, wytwarzania, przechowywania i rozliczania się z pobranych materiałów niejawnych.
 • Raportuje o zagrożeniach ujawnienia informacji oraz utraty dokumentu niejawnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (jako dowodu poświadczającego wymagane doświadczenie zawodowe nie honorujemy wszelkiego rodzaju umów z uwagi na ich wcześniejszą możliwość rozwiązania).
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych.
 • Umiejętność oceniania i analizowania.
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o Policji.
 • Umiejętność pracy z wykorzystaniem komputera.
 • Umiejętność formułowania wniosków.
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Podobne oferty