Praca Prószków

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 213

Praca w Prószkowie

Prószków jest jedną z miejscowości należących do aglomeracji opolskiej – leży w powiecie opolskim i w województwie opolskim. Miasteczko dzieli od rynku w Opolu dystans około 12 kilometrów. 

Jaki jest współczesny Prószków? Czy warto brać pod uwagę to miasto, przeglądając oferty pracy w województwie opolskim? Czytaj dalej i zapoznaj się z krótką charakterystyką tej miejscowości. 

Prószków – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miejscowość znajduje się w historycznej krainie Górnego Śląska, na południowy zachód od stolicy województwa opolskiego. Leży na terenie wysoko zurbanizowanym, o gęstej sieci dróg. W pobliżu Prószkowa znajdują się między innymi Krapkowice (trasa między miastami ma długość 18 kilometrów), Tułowice (19 kilometrów), Niemodlin (25 kilometrów), Biała (28 kilometrów), Korfantów (27 kilometrów), Lewin Brzeski (36 kilometrów) czy Strzelce Opolskie (41 kilometrów). Z Prószkowa niedaleko także do granicy z Czechami – w lini prostej około 30 kilometrów, a dawne przejście graniczne Trzebina-Vysoká jest w odległości 42 kilometrów.

Miasteczko to ważny węzeł komunikacyjny – w jego sąsiedztwie autostrada A4 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 414 oraz z drogą krajową nr 45. Przez miasteczko przebiega też droga wojewódzka nr 429. 

Prószków rozciąga się na powierzchni 16,22 kilometra kwadratowego. Populacja miasta wynosi około 2,7 tys. mieszkańców. Obowiązują tu:

  • kod pocztowy – 46-060, 
  • numer kierunkowy – (+48) 77, 
  • oznaczenie rejestracji pojazdów – OPO. 

Prószków stanowi gminę miejsko-wiejską. Składa się z wysoko zurbanizowanego centrum oraz okalających je terenów rolniczych. Na południe od miejscowości, częściowo w jej granicach, rozciągają się Bory Niemodlińskie. Okolica jest zatem zielona, pozwalająca na wypoczynek na świeżym powietrzu, sport i rekreację. To jeden z turystycznych atutów tego miasta. 

Kolejnym są liczne zabytki. Do najważniejszych należy znajdujący się w centrum Prószkowa zamek wraz z parkiem – dawna siedziba rodu Prószkowskich, pochodząca z XVI w., a w wiekach kolejnych przebudowywana. Do spacerów zachęca najstarsza dzielnica miasta (Pomologia), w której zachowały się zabytkowe kamienice, budynek karczmy z początku XX wieku i inne obiekty. Odwiedzając Prószków, warto też wstąpić do barokowego kościoła św. Jerzego z XVI wieku. Prószków otrzymał prawa miejskie po raz pierwszy w 1550 r., a po ich utracie na początku XX wieku, ponownie w 2004 r. 

Prószków to jedno z 4 miast powiatu opolskiego. Pozostałe to Tułowice, Ozimek i Niemodlin. W Opolu znajduje się siedziba władz powiatowych, niemniej miasto nie należy do powiatu opolskiego, ale stanowi oddzielną jednostkę administracyjną (miasto na prawach powiatu). 

Rynek pracy, oferty pracy – Prószków

Bliskość Opola zarazem powiększa potencjał inwestycyjny miasta, jak i hamuje jego rozwój – Prószków bywa bowiem traktowany jako “sypialnia” stolicy województwa. Rozbudowany rynek pracy w Opolu stwarza bowiem różnorodne możliwości zatrudnienia. Sam Prószków to natomiast niewielki ośrodek gospodarczy. 

Zgodnie z rejestrem REGON (GUS, październik 2020 r.) w Prószkowie działa łącznie 311 podmiotów gospodarki narodowej. W miasteczku (a także na terenie gminy Prószków) nie ma dużych firm. 2 z 3 średniej wielkości jednostek, czyli takich, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników, należą do sektora budżetowego. Również jeśli chodzi o podmioty małe (10-49 pracowników), więcej jest publicznych (8) niż prywatnych (6). Zdecydowana większość wszystkich podmiotów gospodarki w Prószkowie to mikrojednostki (0-9 pracowników). Wśród nich 22 należą do sektora budżetowego, a 286 do prywatnego. 

Najwięcej jest w Prószkowie firm handlowych lub zajmujących się naprawą pojazdów (56), przedsiębiorstw budowlanych (49), jednostek zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową lub techniczną (34), firm z branży obsługi rynku nieruchomości (24) i zakładów przetwórstwa przemysłowego (23). 

Czy trudno o pracę w Prószkowie i okolicy? Jak wspomniano, część mieszkańców miasta w czasie planowania ścieżki zawodowej bierze pod uwagę cały powiat opolski, sąsiednie miasta, w szczególności blisko położone Opole. Bezrobocie w stolicy województwa jest najniższe w Opolskiem – w październiku 2020 r. wg GUS wyniosło 3,6% (a więc znacznie mniej niż wskaźnik dla Polski – 6,1%). W powiecie opolskim poziom bezrobocia jest wyższy – w tym samym okresie wskaźnik pokazał 7,3%. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, obsługującym również mieszkańców Prószkowa, zarejestrowanych było 2,5 tys. osób bezrobotnych.