Praca Lewin Brzeski

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 205

Praca w Lewinie Brzeskim

Lewin Brzeski to małe miasto znajdujące się w powiecie brzeskim, w województwie opolskim. Miejscowości na mapie Polski należy szukać na północny zachód od Opola, na Nizinie Śląskiej.

Kto bez większych trudności powinien znaleźć w Lewinie Brzeskim pracę? Czytaj dalej i zapoznaj się ze społeczno-gospodarczym profilem tej miejscowości. Lewin Brzeski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Lewin Brzeski zajmuje powierzchnię 10,35 kilometra kwadratowego. Liczba jego mieszkańców wynosi niespełna 5,9 tys. osób. Z kolei cała miejsko-wiejska gmina rozciąga się na obszarze 159,7 kilometra kwadratowego, a jej populacja wynosi 13,2 tys. osób. 

Lewin Brzeski to pełne uroku miasteczko o długiej historii – prawa miejskie otrzymało już w średniowieczu. Do dziś można podziwiać tutejsze zabytki – znajdujący się w Lewinie Brzeskim kościół św. Piotra i Pawła pochodzi z XIV wieku, klasycystyczny ratusz ulokowany pośrodku rynku – z XIX wieku. Do atrakcji Lewina Brzeskiego należy też XVIII-wieczny zespół pałacowy. Zachował się również średniowieczny układ ulic miasteczka. 

Współcześnie miasto stanowi lokalny ośrodek administracyjny. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Lewin Brzeski. Rozwijają się tu drobny przemysł, handel i usługi. Ważną dziedziną gospodarki okolicy jest rolnictwo – w granicach miasta, prócz zurbanizowanego centrum rozciągającego się na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej, znajdują się głównie pola uprawne. Rolniczy charakter ma także cała gmina – użytki rolne stanowią ponad 80% jej terenu. 

Do Lewina Brzeskiego przypisane są:

 • numer kierunkowy – (+48) 77, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – OB. 

Miejscowość jest położona około 28 kilometrów od Opola, 18 kilometrów od Brzegu, 23 kilometry od Grodkowa. Jest bardzo dobrze skomunikowana z regionem. Na północ od Lewina Brzeskiego wiedzie droga krajowa nr 94, a na południe – autostrada A4. Samo miasteczko przecina droga wojewódzka nr 458.

Bliskość Opola, a także możliwość sprawnej komunikacji między miastami, to ważny atut, poszerzający zarówno rynki zbytu dla przedsiębiorców, jak i rynek pracy. Część mieszkańców Lewina Brzeskiego decyduje się na zatrudnienie w stolicy województwa. 

W Lewinie Brzeskim, zgodnie z rejestrem REGON (stan na końcu września 2020 r.), działają łącznie 732 podmioty gospodarki narodowej, w tym:

 • 2 średniej wielkości firmy prywatne, zatrudniające 50-249 osób, 
 • 16 małych jednostek (9 z sektora prywatnego), o kadrze rzędu 10-49 pracowników, 
 • 714 mikropodmiotów (649 prywatnych) tworzących od 0 do 9 miejsc pracy. 

Część mieszkańców Lewina Brzeskiego utrzymuje się z rolnictwa. Inne wiodące sektory gospodarcze w miasteczku to handel, budownictwo i usługi, w tym obsługa rynku nieruchomości. 

Najczęściej wskazywane sekcje PKD podmiotów gospodarki narodowej z Lewina Brzeskiego:

 • budownictwo – 21,9% ogółu jednostek, 
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 20,8%, 
 • handel i naprawa pojazdów – 19%, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 7,9%
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 5,3%. 

Rynek pracy, oferty pracy – Lewin Brzeski

Czy powiat brzeski to dobry kierunek dla osób szukających pracy w województwie opolskim? Stopa bezrobocia w powiecie jest dość wysoka, we wrześniu 2020 r. wyniosła 8,9% (wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego). Dla porównania, w tym samym okresie średnia dla województwa była na poziomie 6,8%, a dla kraju – 6,1%. We wrześniu 2020 r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – instytucji rynku pracy obejmującej również Lewin Brzeski – znajdowało się łącznie 2,5 tys. osób bezrobotnych. 

Jednocześnie w powiecie notuje się zapotrzebowanie na różnego rodzaju specjalistów. Informacji o brakach kadrowych, a także zawodach nadwyżkowych i znajdujących się w powiecie w równowadze, informuje Barometr zawodów, badanie przeprowadzane co roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2020 r. w powiecie brzeskim najbardziej poszukiwanymi pracownikami są magazynierzy – brakuje kandydatów do pracy znających specjalistyczne programy magazynowe, a także mających uprawnienia na wózki widłowe wysokiego składowania. 

Lista zawodów deficytowych obejmuje także między innymi pracowników:

 • budownictwa – brukarzy, dekarzy, blacharzy budowlanych, kierowników budowy, monterów instalacji budowlanych, murarzy, tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych, robotników budowlanych, pracowników ds. budownictwa drogowego,
 • gastronomii – kelnerów, barmanów, kucharzy, pomoce kuchenne, 
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – lekarzy, pielęgniarki, położne, pracowników socjalnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych,
 • transportu – kierowców ciężarówek, kierowców autobusów, listonoszy, kurierów, 
 • motoryzacji i branży maszynowej – elektryków, elektromechaników, elektromonterów, lakierników, mechaników maszyn i urządzeń, mechaników samochodowych, operatorów obrabiarek skrawających, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych, ślusarzy. 

Warto zapoznać się z pełna listą profesji deficytowych. Z drugiej strony w powiecie brzeskim zanotowano nadwyżkę ekonomistów i specjalistów technologii żywności i żywienia – muszą oni liczyć się z trudnościami ze znalezieniem zatrudnienia, dużą konkurencją na rynku pracy lub brakiem ofert.